Het respecteren van de vijf gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

 1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Mondmaskerplicht

Het dragen van mondmaskers (neus en mond volledig bedekt) is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar:

 1. in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens
 2. in de zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, ...), vaccinatiecentra, testcentra en triagecentra
 3. bij de medische en niet-medische contactberoepen (bv. kappers), zowel voor het personeel als voor de klanten
 4. bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen waar niet gewerkt wordt met het Covid Safe Ticket.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Sinds 1 oktober 2021 zijn de meeste coronamaatregelen weggevallen!

Verplaatsen in België

 • Je mag overal naartoe reizen.

Op vakantie in het buitenland

 • Reizen is mogelijk, maar reizen naar rode zones sterk afgeraden                                                                                                                              WERK en school
 • Leerlingen voltijds naar school kunnen gaan en vervalt de mondmaskerplicht in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen.
 •  mag onbeperk werken. Telewerken is niet langer aanbevolen in Vlaanderen.
 •                                                                                                                
  • Winkels en horeca

  • Alles open.

   • Dancings, discotheken en nachtclubs zijn weer open en er mag gedanst worden op café.
   • Erediensten, huwelijken en begrafenissen mogen zonder beperkingen doorgaan.
   • Feesten en recepties binnen mogen zonder beperkingen doorgaan. Ook dansen en buffetten zijn toegestaan.
   • In huis mag u een onbeperkt aantal personen ontvangen.
   • Evenementen kunnen binnen met minder dan 500 toeschouwers en buiten met minder dan 750 toeschouwers doorgaan zonder beperkingen, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
   • Sociaal contact

   • Alles mag

   • Evenementen met meer dan 500 toeschouwers binnen of meer dan 750 toeschouwers buiten kunnen gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand, …
                      Een arbeidsongeschiktheidsattest of een quarantaineattest voldoende?
 • De huisarts stelt een arbeidsongeschiktheidsattest op indien een patiënt symptomen vertoont.
 • Een quarantaineattest wordt voorgeschreven voor patiënten die een hoog-risicocontact hebben gehad. Dag 0 is de dag van het laatste risico contact.
 • Een quarantaineattest wordt opgesteld door medewerkers van het callcenter die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs.
 • In principe hoeft hierdoor de huisarts geen quarantaineattest meer voor te schrijven. De meeste patiënten krijgen hiervoor een telefoon of SMS van het callcenter met hun quarantaineattest en zullen hun quarantaine attest kunnen downloaden via www.mijngezondheid.be.
 • De huisarts kan beslissen om zelf een quarantaineattest uit te schrijven of kan vragen aan de patiënt om even geduld te oefenen en wachten op de SMS van het callcenter.
 • Indien tijdens de quarantaine iemand symptomen krijgt, krijgt deze patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest de dag van de symptomen.
 • Volledig gevaccineerde hoog-risicocontacten moeten zich  laten testen op dag 1 én dag 7. Bij een negatief resultaat op dag 1 wordt geen quarantaine opgelegd (ook niet als u samen woont met een besmet persoon). Weigert u de test op dag 1, dan moet u wel een quarantaine van 10 dagen respecteren.
 • Voor niet volledig gevaccineerde personen:
 •                    Blijf thuis en ga 10 dagen in quarantaine. De quarantaineperiode start vanaf het laatste contact
 •                    met de persoon die corona heeft. Ook als het resultaat van de 1e test negatief is, moet u in                                     quarantaine blijven.
 •                    Op dag 7 beginnend de dag na het hoogrisicocontact wordt u tweede keer getest. 
 • Kinderen onder de 6 jaar worden enkel in uitzonderlijke gevallen getest. Zij moeten minstens 10 dagen in quarantaine. Blijf nadien nog 4 dagen extra waakzaam.                                                               Vaccinatie tegen COVID-19

Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen is de vaccinatie ontegensprekelijk zeer belangrijk:

 • De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren. In Bocholt de vaccinatiecampagne begon vanaf 15/01/2021 (in WZC) en ergens "richting november", tot een goed einde gebracht moet kunnen zijn.
 • De prioritaire groepen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen.
 • De vaccinatie is vrijwillig.
 • De vaccinatie is gratis voor elke burger.

   Fase 1a  -  Wereldwijd zijn al meer dan 4.4 miljoen vaccins toegediend in 10 landen. De VS en de VK begonnen begin deze maand als eersten met vaccineren. In Limburg starten we sinds 16/01/21.

Er zal ons land een beperkte hoeveelheid vaccins ter beschikking hebben, voorlopig 600.000 doses van Pfizer/BioNTech, waarvan 2 doses per persoon nodig zijn. Voor dit vaccin is een opslag op -75°C nodig en zullen toegediend worden ter plaatse, in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige diensten.  Het Covid-19-vaccin Pfizer heeft een doeltreffendheid van maar liefst 90 procent.  Deze vaccins zullen voldoende zijn voor 300.000 mensen van

de hoge prioritaire risicodoelgroepen: 

 Zorgprofessionals (1e lijn, ziekenhuis…). Bewoners en personeel WZC, zorginstellingen.

(in 2020 zijn er 47.808 artsen, 152.067 verpleegkundigen en 109.534 zorgkundigen die in België hun beroep uit te oefenen,  in een woonzorgcentrum wonen meer dan 70.000 personen van 65 jaar en ouder)

   Fase 1b -  in de lente zal starten, zullen drie miljoen doses nodig zijn, voor de uitgebreide prioritaire doelgroepen alle 65-plussers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar met comorbiditeit en mensen met essentiële functies ingeënt worden. 

   Fase 2 - In de laatste fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komen eerst andere risicopatiënten aan de beurt en dan de rest van de volwassen bevolking. Het slagen van deze verschillende fasen zal grotendeels afhangen van het beschikbaar zijn van de vaccins.
  Wereldwijd op 16/02/21 JHU registreerde 108.684.743  COVID19 infecties, 2.399.103 sterfgevallen.

  In Belgie  op 16/02/21 JHU registreerde 738.631  COVID19 infecties, 21.662 sterfgevallen .

  (De PCR test en/of sneltest voor COVID19 kunt u ook in praktijk van Dr.D.Elviha  ondergaan.)

Hoeveel mensen exact als gevolg van het coronavirus zijn overleden, is onduidelijk. Niet alle mensen die sterven, worden getest op het virus, en landen registreren coronadoden niet allemaal op dezelfde manier. België en Frankrijk rekenen overlijdens in rusthuizen zelfs zonder test bij de coronadoden, andere landen doen dat niet.

   Ondertussen blijft het virus muteren, op het moment is het bekend (en ook geïdentificeerd in België) 3 nieuwe varianten van het coronavirus: Engelse variant, Zuid-Afrikaanse variant en Braziliaanse variant P.1 van het coronavirus. De nieuwe variant baart zorgen omdat die, net zoals de Zuid-Afrikaanse variant, besmettelijker zou zijn en minder gevoelig lijkt voor antistoffen.


Vergelijken:Totaal in Belgie in 2018 ging het om 110.341 overlijdens

                                           in 2019 ging het om 108.443 overlijdens

                                           in 2020  ---               126.080 overlijdens 

Afgelopen jaar vielen in België 126.000 sterfgevallen te betreuren.

Dat zijn er volgens een schatting van gezondheidsinstituut Sciensano 17.000 of 15 % meer dan de verwachte 108.000. De oversterfte wordt gelinkt aan drie belangrijke dodelijke gebeurtenissen: de twee golven van de coronapandemie en de hittegolf van augustus. 

   


Dus de meestvoorkomende COVID symptomen: koorts, droge hoest, vermoeidheid.

Minder vaak voorkomende symptomen: pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen,

 huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstige symptomen:

kortademigheid of ademhalingsproblemen

pijn of druk op de borst

aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Zoek direct medische hulp als u ernstige symptomen heeft. Bel altijd eerst voordat u uw huisarts of een zorginstelling bezoekt.

Mensen met lichte tot matige symptomen die verder gezond zijn, moeten thuis uitzieken.

Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon symptomen vertoont. In sommige gevallen verschijnen de symptomen pas na veertien dagen. Je bent besmettelijk tot 7 dagen na de start van de symptomen - enkel bij hoogrisico contacten: meer dan 15minuten, zonder een masker, dichter dan 1.5m.

Iedereen kan besmet worden, maar bepaalde personen worden beschouwd als risicopersonen. Zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen.

 • personen ouder dan 65 jaar
 • personen met ernstige chronische ziektes (obesitas met BMI >35%, diabetes, ernstige hart-, long- of nieraandoeningen)
 • personen van wie het immuunsysteem ernstig verzwakt is.