Het respecteren van de zes gouden regels blijft nog steeds centraal staan. Ter herinnering, deze zes gouden regels zijn:

 1. De hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…) blijven essentieel;
 2. Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht;
 3. Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 4. De veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Wie deze veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen;
 5. Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwere contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten, zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot nauw contact met 1 persoon (buiten het huishouden).
 6. Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Deze zes gouden regels zijn instructies en geen aanbevelingen. Ze moeten dus door iedereen opgevolgd worden.

             versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september 

Verplaatsen in België

 • Je mag overal naartoe reizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Draag een mondmasker. Het is verplicht.
 • Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn.
  • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
  • Je mag je op straat lopen met de personen met wie je samenwoont. Dit mogen meer dan 3 personen zijn. Dit is een uitzondering.

Op vakantie in het buitenland

 • Reizen is mogelijk, maar afgeraden                                                                                                                              WERK 
 • Werk thuis. Dit is verplicht.
 • Moet je toch naar je werk om te werken?
  • Draag een mondmasker.
  • Verlucht goed: zet de ramen open.                                                                                                                     

   Winkels en horeca

  • Winkels zijn open.
   • Je mag met maximum één extra persoon winkelen. Dit moet een persoon zijn waarmee je samenwoont.
   • Ga je de winkel binnen? Ontsmet eerst je handen.
   • Je mag maximum 30 minuten winkelen.
   • Draag een mondmasker. Het is verplicht.
  • Markten zijn toegestaan. Ook professionele brocante- en rommelmarkten mogen buiten plaatsvinden.
  • De nachtwinkel is open tot 22:00 ‘s avonds.
  • Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld: pedicure, schoonheidsspecialist.
  • Je kan eten of drinken afhalen of eten laten leveren tot 22:00 ’s avonds.
  • Eet je ter plaatse? De terrassen van cafés en restaurants zijn open van 8:00 ’s morgens tot 22:00 ’s avonds
   • Je mag alleen maar buiten zitten.
   • Je mag met maximum 3 andere personen (vier in totaal) aan tafel zitten. Of met de mensen met wie je samenwoont.
   • Je moet aan tafel blijven zitten. Je moet geen mondmasker dragen.
   • Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag wel een mondmasker                     

    Sociaal contact

   • Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben per zes weken. 
   • Je mag 2 personen op hetzelfde moment THUIS ontvangen. Dit moeten twee personen zijn die samenwonen.
    • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
    • Je moet 1,5 meter afstand houden, behalve van de persoon met wie je dicht contact hebt.
   • Spreek je buiten af? Buiten mag je met een groep van maximum 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
   • Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn.
    • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
    • Je mag je op straat lopen met de personen met wie je samenwoont. Dit mogen meer dan 3 personen zijn. Dit is een uitzondering.
    • Sport en vrije tijd

    • Wat is open ?
     • Bibliotheken
     • Buitenspeeltuinen
     • Musea
     • Dierenparken
     • Vakantieparken, bungalowparken en campings
     • Pretparken (buitendelen)
     • Andere plaatsen zijn gesloten. Bijvoorbeeld bioscopen of casino’s.
    • Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele sportwedstrijden of concerten.
     • Er mogen maximum 50 personen zijn.
     • Je moet zitten
     • Dit mag alleen maar buiten.
    • Georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld een club of vereniging) mogen met maximum 25 personen.
     • Dit mag alleen maar buiten. Voor kinderen tot en met 12 jaar mag dit binnen met maximum 10 kinderen.
     • Er moet altijd een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter zijn (en deze moet een mondmasker dragen).
     • De verschillende groepen mogen niet worden gemengd.
     • Er mag geen publiek zijn.
     • Blijven slapen mag niet.                                                                                                                                                                             Sport

    • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 25 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder contact). De verschillende groepen mogen niet worden gemengd.
     • Er mag geen publiek zijn, behalve voor sporttrainingen voor jongeren tem 18 jaar. Deze jongeren mogen vergezeld worden door maximum één persoon uit hun huishouden.
    • Jacuzzi’s, stoomcabines en hamams, skipistes en fitnesscentra zijn gesloten.
    • Zwembaden zijn open.                                                                        Religie

    • Erediensten gaan door.
     • Er mogen maximum 15 personen binnen zijn of 50 personen buiten en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.
     • Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst (bijvoorbeeld pastoor of imam) tellen niet mee.
     • De erediensten gaan door in de gebouwen en op plaatsen die hiervoor bestemd zijn.
     • Begrafenissen mogen met maximum 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter binnen of buiten.
                      Een arbeidsongeschiktheidsattest of een quarantaineattest voldoende?
 • De huisarts stelt een arbeidsongeschiktheidsattest op indien een patiënt symptomen vertoont.
 • Een quarantaineattest wordt voorgeschreven voor patiënten die een hoog-risicocontact hebben gehad. Dag 0 is de dag van het laatste risico contact.
 • Een quarantaineattest wordt opgesteld door medewerkers van het callcenter die dat doen op autoriteit van de Regionale Gezondheidsinspecteurs.
 • In principe hoeft hierdoor de huisarts geen quarantaineattest meer voor te schrijven. De meeste patiënten krijgen hiervoor een telefoon of SMS van het callcenter met hun quarantaineattest en zullen hun quarantaine attest kunnen downloaden via www.mijngezondheid.be.
 • De huisarts kan beslissen om zelf een quarantaineattest uit te schrijven of kan vragen aan de patiënt om even geduld te oefenen en wachten op de SMS van het callcenter.
 • Indien tijdens de quarantaine iemand symptomen krijgt, krijgt deze patiënt een arbeidsongeschiktheidsattest de dag van de symptomen.                                                               Vaccinatie tegen COVID-19

Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen is de vaccinatie ontegensprekelijk zeer belangrijk:

 • De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren. In Bocholt de vaccinatiecampagne begon vanaf 15/01/2021 (in WZC) en ergens "richting september", tot een goed einde gebracht moet kunnen zijn.
 • De prioritaire groepen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen.
 • De vaccinatie is vrijwillig.
 • De vaccinatie is gratis voor elke burger.

   Fase 1a  -  Wereldwijd zijn al meer dan 4.4 miljoen vaccins toegediend in 10 landen. De VS en de VK begonnen begin deze maand als eersten met vaccineren. In Limburg starten we sinds 16/01/21.

Er zal ons land een beperkte hoeveelheid vaccins ter beschikking hebben, voorlopig 600.000 doses van Pfizer/BioNTech, waarvan 2 doses per persoon nodig zijn. Voor dit vaccin is een opslag op -75°C nodig en zullen toegediend worden ter plaatse, in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige diensten.  Het Covid-19-vaccin Pfizer heeft een doeltreffendheid van maar liefst 90 procent.  Deze vaccins zullen voldoende zijn voor 300.000 mensen van

de hoge prioritaire risicodoelgroepen: 

 Zorgprofessionals (1e lijn, ziekenhuis…). Bewoners en personeel WZC, zorginstellingen.

(in 2020 zijn er 47.808 artsen, 152.067 verpleegkundigen en 109.534 zorgkundigen die in België hun beroep uit te oefenen,  in een woonzorgcentrum wonen meer dan 70.000 personen van 65 jaar en ouder)

   Fase 1b -  in de lente zal starten, zullen drie miljoen doses nodig zijn, voor de uitgebreide prioritaire doelgroepen alle 65-plussers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar met comorbiditeit en mensen met essentiële functies ingeënt worden. 

   Fase 2 - In de laatste fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komen eerst andere risicopatiënten aan de beurt en dan de rest van de volwassen bevolking. Het slagen van deze verschillende fasen zal grotendeels afhangen van het beschikbaar zijn van de vaccins.
  Wereldwijd op 16/02/21 JHU registreerde 108.684.743  COVID19 infecties, 2.399.103 sterfgevallen.

  In Belgie  op 16/02/21 JHU registreerde 738.631  COVID19 infecties, 21.662 sterfgevallen .

  (De PCR test en/of sneltest voor COVID19 kunt u ook in praktijk van Dr.D.Elviha  ondergaan.)

Hoeveel mensen exact als gevolg van het coronavirus zijn overleden, is onduidelijk. Niet alle mensen die sterven, worden getest op het virus, en landen registreren coronadoden niet allemaal op dezelfde manier. België en Frankrijk rekenen overlijdens in rusthuizen zelfs zonder test bij de coronadoden, andere landen doen dat niet.

   Ondertussen blijft het virus muteren, op het moment is het bekend (en ook geïdentificeerd in België) 3 nieuwe varianten van het coronavirus: Engelse variant, Zuid-Afrikaanse variant en Braziliaanse variant P.1 van het coronavirus. De nieuwe variant baart zorgen omdat die, net zoals de Zuid-Afrikaanse variant, besmettelijker zou zijn en minder gevoelig lijkt voor antistoffen.


Vergelijken:Totaal in Belgie in 2018 ging het om 110.341 overlijdens

                                           in 2019 ging het om 108.443 overlijdens

                                           in 2020  ---               126.080 overlijdens 

Afgelopen jaar vielen in België 126.000 sterfgevallen te betreuren.

Dat zijn er volgens een schatting van gezondheidsinstituut Sciensano 17.000 of 15 % meer dan de verwachte 108.000. De oversterfte wordt gelinkt aan drie belangrijke dodelijke gebeurtenissen: de twee golven van de coronapandemie en de hittegolf van augustus. 

   


Dus de meestvoorkomende COVID symptomen: koorts, droge hoest, vermoeidheid.

Minder vaak voorkomende symptomen: pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen,

 huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstige symptomen:

kortademigheid of ademhalingsproblemen

pijn of druk op de borst

aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Zoek direct medische hulp als u ernstige symptomen heeft. Bel altijd eerst voordat u uw huisarts of een zorginstelling bezoekt.

Mensen met lichte tot matige symptomen die verder gezond zijn, moeten thuis uitzieken.

Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon symptomen vertoont. In sommige gevallen verschijnen de symptomen pas na veertien dagen. Je bent besmettelijk tot 7 dagen na de start van de symptomen - enkel bij hoogrisico contacten: meer dan 15minuten, zonder een masker, dichter dan 1.5m.

Iedereen kan besmet worden, maar bepaalde personen worden beschouwd als risicopersonen. Zij zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen.

 • personen ouder dan 65 jaar
 • personen met ernstige chronische ziektes (obesitas met BMI >35%, diabetes, ernstige hart-, long- of nieraandoeningen)
 • personen van wie het immuunsysteem ernstig verzwakt is.