In België worden de volgende vaccinatie momenteel aanbevolen:

1/ Vaccinatie tegen poliomyelitis  is opgenomen in het basisvaccinatieschema:

De poliovac. is de enige verplichte vaccinatie voor alle kinderen in België.

De virusziekte polio wordt ook wel kinderverlamming genoemd,  ongeveer 10% van de patiënten met verlammingen overlijdt omdat de zenuwen van slik- of ademhalingsspieren worden aangetast. De overige patiënten houden blijvende verlammingen en herstellen vaak maar gedeeltelijk door intensieve fysiotherapie. In ongeveer 20-30% van de mensen kan jaren na de infectie opnieuw spierzwakte, spierpijn, vermindering van spierweefsel en moeheid ontstaan. Voordat de vaccinatie in 1957 werd ingevoerd, kwam polio vaak voor en overleden er ook regelmatig mensen aan polio. Na invoering van de vaccinatie is het aantal gevallen van polio sterk gedaald. De laatste polio-epidemie vond plaats in 1992/1993 onder ongevaccineerde personen.

2/ Vaccinatie tegen difterie/tetanus/kinkhoest 

3/ Vaccinatie tegen pneumokokken 

4/ Vaccinatie tegen mazelen

     ( recent er waren 2 epidemie in Europe : in 2011 en 2017) 

5/ Vaccinatie tegen de seizoensgriep

De griepprik is wel sterk aanbevolen voor deze risicogroepen:
o Groep 1: personen met een risico op complicaties
- alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
- alle patie¨nten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of gein¨duceerd)
- alle personen vanaf 65 jaar
- personen die in een instelling verblijven
- kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
o Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector
o Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
- de risicopersonen uit groep 1
- kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B
o Personen tussen 50 en 65 jaar Belangrijkste moderne influenza-pandemieën: 6/  Vaccinatie tegen de COVID-19

Om de COVID-19-pandemie onder controle te krijgen is de vaccinatie ontegensprekelijk zeer belangrijk:

  • De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren.
  • De prioritaire groepen worden bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen.
  • De vaccinatie is vrijwillig.
  • De vaccinatie is gratis voor elke burger.
  • Meer informatie over vaccins en vaccinatiestrategie kan u alvast terugvinden
    https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ en www.laatjevaccineren.be . Het FAGG
    biedt nu up-to-date geneesmiddeleninformatie over de vaccins via: FAQ FAGG.

   Fase 1a  -  was in januari - februari 2021 uitgevoert:  er was ongeveer 600.000 doses van Pfizer/BioNTech (2 doses per persoon) Voor dit vaccin is een opslag op -75°C nodig en zullen toegediend worden ter plaatse, in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige diensten.  Het Covid-19-vaccin Pfizer heeft een doeltreffendheid van maar liefst 90 procent.  Deze vaccins zullen voldoende zijn voor 300.000 mensen van

de hoge prioritaire risicodoelgroepen: 

 Zorgprofessionals (1e lijn, ziekenhuis…). Bewoners en personeel WZC, zorginstellingen.

(in 2020 zijn er 47.808 artsen, 152.067 verpleegkundigen en 109.534 zorgkundigen die in België hun beroep uit te oefenen,  in een woonzorgcentrum wonen meer dan 70.000 personen van 65 jaar en ouder)

   Fase 1b -  in de lente zal starten, zullen drie miljoen doses nodig zijn, voor de uitgebreide prioritaire doelgroepen:  alle 65-plussers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar met comorbiditeit en mensen met essentiële functies ingeënt worden. 

   Fase 2 - In de laatste fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komen eerst andere risicopatiënten aan de beurt en dan de rest van de volwassen bevolking. Het slagen van deze verschillende fasen zal grotendeels afhangen van het beschikbaar zijn van de vaccins.


Het basisvaccinatieschema:  

Deze vaccins zijn gratis als u het via Vaccinnet bestelt. De patiënt betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen of krijgt gratis bij het Kind en Gezien

8 weken

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

12 weken

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

16 weken

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

15 maanden

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

6 jaar

tetravalent (polio, difterie, tetanus en pertussis)

Tetravac


       Kinderen die om een of andere reden niet met het hexavalent vaccin kunnen of mogen gevaccineerd worden, kunnen met een apart poliovaccin ingeënt worden. Dan volstaan 3 dosissen op de leeftijd van 8, 16 weken en op 15 maanden.