In België worden de volgende vaccinatie momenteel aanbevolen:


    In virale seizoen van 4oktober2023 tem maart2024 kan u zich bij ons laten vaccineren tegen griep en/of COVID op elke woensdag. U moet wel eerst een afspraak maken.


 1/  Vaccinatie tegen de COVID-19

In 2023 kan u zich bij ons laten vaccineren op elke woensdag, van 4/10 tot en met 27/12. U moet wel eerst een afspraak maken.

2/ Vaccinatie tegen poliomyelitis  is opgenomen in het basisvaccinatieschema:

De poliovac. is de enige verplichte vaccinatie voor alle kinderen in België.

De virusziekte polio wordt ook wel kinderverlamming genoemd,  ongeveer 10% van de patiënten met verlammingen overlijdt omdat de zenuwen van slik- of ademhalingsspieren worden aangetast. De overige patiënten houden blijvende verlammingen en herstellen vaak maar gedeeltelijk door intensieve fysiotherapie. In ongeveer 20-30% van de mensen kan jaren na de infectie opnieuw spierzwakte, spierpijn, vermindering van spierweefsel en moeheid ontstaan. Voordat de vaccinatie in 1957 werd ingevoerd, kwam polio vaak voor en overleden er ook regelmatig mensen aan polio. Na invoering van de vaccinatie is het aantal gevallen van polio sterk gedaald. De laatste polio-epidemie vond plaats in 1992/1993 onder ongevaccineerde personen.

3/ Vaccinatie tegen difterie/tetanus/kinkhoest 

4/ Vaccinatie tegen pneumokokken 

5/ Vaccinatie tegen mazelen

     ( recent er waren 2 epidemie in Europe : in 2011 en 2017) 

6/ Vaccinatie tegen de seizoensgriep

De griepprik is wel sterk aanbevolen voor deze risicogroepen:
o Groep 1: personen met een risico op complicaties
- alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
- alle patie¨nten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of gein¨duceerd)
- alle personen vanaf 65 jaar
- personen die in een instelling verblijven
- kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan
o Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector
o Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als
- de risicopersonen uit groep 1
- kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B
o Personen tussen 50 en 65 jaar Belangrijkste moderne influenza-pandemieën:

Het basisvaccinatieschema:  

Deze vaccins zijn gratis en worden door de dokter besteld via Vaccinnet. De patiënt betaalt dan alleen de consultatie bij de arts om het vaccin te laten toedienen.

8 weken

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

12 weken

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

16 weken

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

15 maanden

hexavalent (polio, difterie, tetanus, pertussis, Haemophilus influenzae type b en hepatitis B)

Hexyon

6 jaar

tetravalent (polio, difterie, tetanus en pertussis)

Tetravac


       Kinderen die om een of andere reden niet met het hexavalent vaccin kunnen of mogen gevaccineerd worden, kunnen met een apart poliovaccin ingeënt worden. Dan volstaan 3 dosissen op de leeftijd van 8, 16 weken en op 15 maanden.