De voornaamste taken van de huisarts zijn :

Uw huisarts is de aangewezen persoon voor de eerste opvang van alle uw gezondheidsproblemen, voor goede zorg te verlenen aan alle personen van alle leeftijden, en dit met nodige aandacht aan alle hulpvragen die mijn patienten kunnen aanbrengen.

De huisarts verleent continue zorg:

op werkdagen van 8uur s morgens tot 19uur s avonds vanuit mijn praktijk en bij een patient thuis,

op weekend en feestdagen en ook s ‘nachts (19:00-8:00) vanuit georganiseerde wachtpost (in samenwerking met collegas huisartsen).

1/  diagnostiek

      1.1  gesprek er staat op eerste plaats. Er wordt niet enkel bij de lichamelijke klachten en de voorgeschiedenis stilgestaan, maar ook bij hoe de patiënt denkt over hoe één en ander is ontstaan, psichologische en  psychosomatieke aspekten. 

Enkele tips: 

 • Schrijf uw vragen op.
 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Hebt u veel vragen? Plan dan toch meerdere afspraakmomenten om alles zorgvuldig zonder haast overleggen.
 • Verzamel voor het gesprek een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Vraag dit op bij uw apotheek.
 • Check of u de informatie goed begrepen hebt, door in eigen woorden te herhalen wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. U kunt tijdens de consultatie ook alles opnemen (dictafoon ) of/en noteren.
 • bij chronische klachten vul dagelijkse agenda van minstens 2 weken in ( het migraine-dagboek, pijn-score , bloeddrukcontroles lijst met vermelding van ingenomen medicatie en hun effecten) 

      1.2 lichamelijk onderzoek (gewicht, spier- en vetpercentage, bloeddruk, auscultatie, palpatie , otoscopie ezv) 

en eventueel

      1.3 aanvullend onderzoek :

  -urine en bloedafname op plaats en voor de analyse wordt naar Centrum Medische Analisen gestuurd ,

  -PCR testen op COVID-19 infectie afname op plaats (naar CMA gestuurd)  of verwijzing naar een triage post

  -snelle testen op COVID-19 infectie en immuniteit-antilichamen op de plaats ( de resultaat binnen 10 minuten)

  -snelle testen DrugsScreen (amfetamine, cannabis, cocaine, morfine, opiaten, benzodiazepine)  op de plaats

   ( de resultaat binnen 10 minuten)

  -Ultravroeg Snelle Detectie Zwangerschapstest  ( de resultaat binnen 2 minuten)

  -gynecologische onderzoek met uitstrijkjes en citologie,

  -biopsie van een verdacht letsel,

  -verwijzingen naar medische beeldvorming en andere onderzoeken,

  -neurologische onderzoek... 

 2/ behandeling en opvolging plan     

   2.1  voedings- en dieetadvies  bij medische aandoeningen.

Begeleidt  patiënten om gezond te vermageren. Pronocal - Proteïnedieet (eiwitdieet) met medische begeleiding.

  Vasten, intermittent fasting advies.

   2.2 Advies fysieke activiteit, in samenwerking met een kinesist en/of fysische geneeskunde kunnen we generiek bewegingsvoorschrift opstellen

   2.3 Homeopathische, naturopathische behandeling ( aanvullend)

   medicamenteuse behandeling

   kleine ingrepen (operatief, incisie), locale cryotherapie ( vriezen met stikstof, wratten, ouderdomsvlekken, lentigo, genitale wratten,ezv)

   nodige injecties, infiltraties ( bvb intraarticulaire met cortisone of hyaluronaat of Traumeel ezv),

   intraveneuse infuus behandeling ( bvb ijzer infuus bij een anemie)

   Ondersteunende medicatie, desintoxicatie infuus en begeleiding bij minderen of stoppen van alcoholgebruik

   rookstopbegeleiding en ondersteunende medicatie

  3/  de individuele ziektepreventie, gezondheidspromotie

 • vaccinaties
 • Als u tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts 1 keer per jaar met u, op basis 
  van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn (GMD+). 
 • Preventieve uitstrijkjes om elke drie jaar worden aanbevolen bij elke vrouw tussen de 25 en 64 jaar - Baarmoederhalskankerpreventie.
 • Borstkankerpreventie - voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar  om elke twee jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie aanbevolen.
 • Dikkedarmkankerpreventie - voor mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar  om elke twee jaar een stoelgangtest te doen aanbevolen.

  4/  GMD - coordinerende rol in samenwerking met andere hulpverleners, 

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

Het GMD is gratis voor iedereen.

Dit dossier zorgt voor een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen.